tallslanten

Utsikt från talldungen ner till badet